Về chúng tôi

TT DV CNTT là một đơn vị trực thuộc trường ĐH Quốc Tế, thành lập năm 2013. TT DV CNTT có chức năng: Quản lý mạng và hệ thống công nghệ thông tin của trường Đại Học Quốc Tế - Đại Học Quốc Gia Tp.HCM bao gồm: Quản trị mạng máy tính, mạng điện thoại nội bộ, hệ thống cáp mạng; quản  trị và vận hành hệ thống website trường, cập nhật các thông tin giới thiệu về trường, tin nội bộ. Trình Ban Giám Hiệu các báo cáo định kỳ về tình trạng hoạt động của mạng và website, tham mưu và đề xuất với lãnh đạo hướng giải quyết khi có sự cố liên quan.

TT DV CNTT có nhiệm vụ: Quản lý, duy trì, nâng cấp, đảm bảo kỹ thuật, an toàn thông tin hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và truyền thông của trường; Quản lý tài khoản CB - GV và sinh viên.

TT DV CNTT là đơn vị thường trực hỗ trợ người dùng khi gặp các vấn đề về sự cố máy tính; quản lý các dịch vụ trực tuyến phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu của toàn bộ cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên như sau:

Ngoài ra, TT là đơn vị phối hợp thường xuyên với các đơn vị chức năng giúp nhà trường triển khai các sự kiện. TT chịu trách nhiệm duy trì, phát triển hoạt động Website trường về mặt hình ảnh và nội dung; thiết kế website, triển khai các phần mềm cho các đơn vị theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu; thiết kế và xây dựng hình ảnh cho nhà trường đồng thời hỗ trợ thiết kế đồ họa cho các đơn vị khác.

Các thành viên của Trung tâm Dịch vụ Công Nghệ Thông Tin