MAKE A REQUEST

Gửi yêu cầu

đến Trung tâm DV CNTT:

Upload file format: jpg, jpeg, png or docx, and not greater than 2MB

Code What is 1 + 3?:

* Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu bạn sớm nhất

Địa chỉ Liên hệ

Trung Tâm Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin

Phòng A1.312,
Khu phố 6, P.Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM

Chọn đường đi trực tiếp google map