Hướng dẫn gửi yêu cầu

Bước 1: Mở trang gửi yêu cầu của CIS: https://cis.hcmiu.edu.vn/gui-yeu-cau

Bước 2: Nhập loại yêu cầu, thông tin người gửi, dùng email@hcmiu.edu.vn, nơi yêu cầu, và nội dung yêu cầu. Có thể ghi nhiều email của các thành viên liên quan, cách nhau bằng dấu ';'.

Bước 3: Nếu yêu cầu đăng tin có file lớn hơn 2MB, file đó cần được share trên Google drive và dán link chia sẻ trong nội dung gửi yêu cầu. Nếu file nhỏ thì có thể upload file dùng nút "Choose Files", file cần có đinh dạng jpg, jpeg, png hoặc docx, doc.

Bước 4: Nhập mã trả lời câu hỏi bảo mật.

Bước 5: Nhấn nút gửi yêu cầu. Một email phản hồi sẽ được gửi đến người yêu cầu, xác nhận yêu cầu đã được tiếp nhận.

Bước 6: Nhân viên TTDVCNTT sẽ liên hệ để xử lý yêu cầu, và cập nhật thông tin xử lý qua hệ thống quản lý yêu cầu của CIS.

Bước 7: Theo dõi tình trạng xử lý yêu cầu qua link được cung cấp qua email xử lý yêu cầu.

Bước 8: Khi yêu cầu xử lý xong, nhân viên TTDVCNTT sẽ gửi email xác nhận hoàn thành qua hệ thống quản lý yêu cầu của CIS.

Bước 9: Người gửi yêu cầu nhận email thông báo hoàn tất xử lý.

 

Ghi chú file gửi yêu cầu đăng tin trên website của trường:

1. Hình ảnh banner trên website trường:

- Định dạng: .png hoặc .jpg

- Kích thước: 1920 x 850 px

- Số lượng: tối đa 1 hình/sự kiện

2. Hình ảnh trong các bài viết tin tức trên website trường:

- Định dạng: .jpg hoặc .png

- Kích thước: chiều ngang không quá 1000 px


Tham khảo: Qui trình chi tiết công việc của TTDVCNTT