Trung tâm Dịch vụ Công nghệ Thông tin chịu trách nhiệm quản lý và hỗ trợ kỹ thuật cho toàn bộ hệ thống mạng Internet, mạng điện thoại và các trang Web của trường ĐH Quốc Tế. Trung tâm còn có chức năng hỗ trợ đăng tin những hình ảnh hoạt động thường xuyên của nhà trường nhằm xây dựng quảng bá hình ảnh thương hiệu trường ngày càng được nhiều người biết đến. Ngoài ra, Trung tâm cũng hỗ trợ phát triển phần mềm ứng dụng Web cho các đơn vị trong và ngoài trường ĐH Quốc Tế.

Xem thêm

TIN TỨC