Lớp tập huấn Blackboard Learn trên mobile và Turnitin

Ngày 04/09/2019, trường Đại học Quốc Tế tổ chức lớp tập huấn Blackboard Learn trên mobile và Turnitin cho Giảng viên trường.

Chị Phạm Thị Diễm - Giám đốc IEG Việt Nam – trình bày về Blackboard và Turnitin

Trong buổi tập huấn, Giáo sư Joseph Goh (Vice President – Eknowvation) đã đến chia sẻ tiện ích tìm kiếm tài liệu nghiên cứu khoa học trên J-Gate.

   Giáo sư Joseph Goh (Vice President – Eknowvation)

Quang cảnh lớp học

 

Trường rất quan tâm đến chất lượng dạy và học của giảng viên và sinh viên nên đã đầu tư công cụ hỗ trợ dạy học trực tuyến Blackboard và kiểm tra đạo văn trên Turnitin. Cả hai công cụ này đều là phương tiện dạy học phổ biến và có chất lượng tốt được dùng bởi các trường đại học trên thế giới.