Kết nối Internet

Trường ĐHQT cung cấp 2 phương thức kết nối ra Internet: có dây và không dây.

Có dây: Mỗi máy trạm tại các đơn vị,phòng ban cũng như tại các phòng labs đều được kết nối qua mạng Ethernet (100 Mbps) để ra Internet, đảm bảo kết nối đạt tốc độ và đổ ổn định cao.

Không dây (Wifi): Trường ĐHQT miễn phí sử dụng hoàn toàn hệ thống Wifi cho mục đích giảng dạy, học tập và nghiên cứu của các cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên của trường ĐHQT cũng như cho các khách mời của trường.Hệ thống Wifi phủ sóng hầu hết các khu vực trong các tòa nhà của ĐHQT.

Vui lòng xem FAQs để biết những vấn đề thường gặp khi sử dụng mạng của trường và cách khắc phụ khi gặp sự cố.

Trung tâm Dịch vụ Công nghệ Thông tin

Qua email:
ttdvcntt@hcmiu.edu.vn

Qua điện thoại:
(028) 37244270 - số máy lẻ: 3366

Gặp trực tiếp:
Phòng O1-312, Trường ĐHQT
Khu phố 6, Phường Linh Trung,
Quận Thủ Đức, TP. HCM

Giờ làm việc:
Sáng: 8:00 - 11:30
Chiều: 13:00 - 16:00
Thứ 2 - Thứ 6