Điện thoại

Hệ thống điện thoại của trường ĐHQT cho phép cán bộ và giảng viên thực hiện các cuộc gọi nội bộ, ra bên ngoài và đi quốc tế. Vui lòng xem hướng dẫn cách quay số gọi điện thoại khi muốn thực hiện 1 cuộc gọi

Trung tâm Dịch vụ Công nghệ Thông tin

Qua email:
ttdvcntt@hcmiu.edu.vn

Qua điện thoại:
(028) 37244270 - số máy lẻ: 3366

Gặp trực tiếp:
Phòng O1-312, Trường ĐHQT
Khu phố 6, Phường Linh Trung,
Quận Thủ Đức, TP. HCM

Giờ làm việc:
Sáng: 8:00 - 11:30
Chiều: 13:00 - 16:00
Thứ 2 - Thứ 6