Dịch vụ trực tuyến

Nhằm phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu của toàn bộ cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên, trường Đại học Quốc tế cung cấp nhiều dịch vụ trực tuyến như sau:

 • iuPortal: hệ thống trang web chính thức của trường và của từng đơn vị
 • Email: hệ thống email dành riêng cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên
 • E-learning (Blackboard): hệ thống giảng dạy và học tập trực tuyến
 • Edusoftweb: hệ thống đăng ký môn học, xem điểm thi, xem lịch thi, xem học phí, xem thời khóa biểu,... dành riêng cho sinh viên
Quên mật khẩu?

Bạn cần và được cung cấp 1 tài khoản để có thể sử dụng các dịch vụ trực tuyến ở trên. Trong trường hợp quên mật khẩu, bạn có thể yêu cầu mật khẩu mới như sau:

1. iuPortal:

 • Vào trang chủ của trường: http://www.hcmiu.edu.vn
 • Nhấn vào liên kết "Đăng nhập" ở phía trên bên phải
 • Nhất vào nút "Reset Password"
 • Điền vào Mã số sinh viên nếu là sinh viên hoặc phần trước địa chỉ email nếu là CB-GV (ví dụ: điền vào nvthao nếu địa chỉ email là nvthao@hcmiu.edu.vn).
 • Nhấn vào nút "Send reset link"
 • Kiểm tra e-mail của bạn ở trường và làm theo hướng dẫn trong email để tạo mật khẩu mới

2. Email:

Liên hệ:

Đối với email của CB-GV: Phùng Gia Thắng

 • Trung tâm dịch vụ Công nghệ Thông tin
 • Phòng: A1.312
 • Tel: #3888
 • Email: pgthang@hcmiu.edu.vn

Đối với email của sinh viên: Vũ Đình Cường

 • Trung tâm dịch vụ Công nghệ Thông tin
 • Phòng: A1.312
 • Tel: #3366
 • Email: vdcuong@hcmiu.edu.vn

3. E-learning (Blackboard):

Liên hệ:

Vũ Đình Cường

 • Trung tâm dịch vụ Công nghệ Thông tin
 • Phòng: A1.312
 • Tel: #3366
 • Email: vdcuong@hcmiu.edu.vn

4. Edusoftweb:

Liên hệ:

Phòng đào tạo

Phòng O2 - 708, Trường Đại học Quốc tế
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: (08) 37244270 - số máy lẻ: 3221, 3321
Fax: (08) 37244271
Website: http://csc.hcmiu.edu.vn/oaa


Trung tâm Dịch vụ Công nghệ Thông tin

Qua email:
ttdvcntt@hcmiu.edu.vn

Qua điện thoại:
(028) 37244270 - số máy lẻ: 3366

Gặp trực tiếp:
Phòng O1-312, Trường ĐHQT
Khu phố 6, Phường Linh Trung,
Quận Thủ Đức, TP. HCM

Giờ làm việc:
Sáng: 8:00 - 11:30
Chiều: 13:00 - 16:00
Thứ 2 - Thứ 6