Dịch vụ

Dịch vụ trực tuyến

Các dịch vụ trực tuyến phục vụ công việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu và quản lý dành cho cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên của trường Đại học Quốc tế

 
Kết nối Internet

Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ việc truy cập Internet cho toàn bộ cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên của trường Đại học Quốc tế

 
Điện thoại

Hệ thống điện thoại phục vụ cán bộ, giảng viên trường Đại học Quốc tế

*Lưu ý: Tất cả các dịch vụ sau đây chỉ phục vụ mục đích giảng dạy, nghiên cứu và học tập của thầy cô cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên trường ĐHQT. 

Trung tâm Dịch vụ Công nghệ Thông tin

Qua email:
ttdvcntt@hcmiu.edu.vn

Qua điện thoại:
(028) 37244270 - số máy lẻ: 3366

Gặp trực tiếp:
Phòng O1-312, Trường ĐHQT
Khu phố 6, Phường Linh Trung,
Quận Thủ Đức, TP. HCM

Giờ làm việc:
Sáng: 8:00 - 11:30
Chiều: 13:00 - 16:00
Thứ 2 - Thứ 6